חברת RUsafe מתמחה בשילוב פרויקטים לאבטחת מידע במערכות קיימות בארגון, בהטמעת המערכות השונות בתוך מערכות הארגון המורכבות וכן בהתאמה של פתרונות לאבטחת מידע לאופי הלקוח ולדרישותיו.

כל זאת נעשה בראייה מערכתית ומקיפה על כלל חלקי הארגון ומערכותיו ובאינטגרציה בין מרכיבי הפתרון והסביבה הארגונית.

אופן ביצוע העבודה:

– הגדרת דרישות, אפיון צרכי הלקוח, הגדרת הפרוייקט ויעדיו

– יזום – לימוד, תיעוד מצב קיים של אתר הלקוח

– ניתוח עלויות , תכנון שלבי הפרוייקט והעמדת עלויות

– מימוש ובקרת התקדמות הפרוייקט

– תיעוד המערכת והדרכת משתמשי הארגון

רוצה להתייעץ על אתגרי אבטחת המידע בארגון שלך?