האם אתה חושד כי גורמים עוינים או מתחרים יגנבו מידע רגיש מהארגון שלך ויעשו בו שימוש לרעתך?
האם באמת ידוע לך על כל מי שיש לו נגישות למידע של הארגון?
האם יתכן כי יש פרצות באתר הארגון שאינך מודע להן?
אתרי האינטרנט ואפליקציות ה־Web של כל ארגון הם החזית התדמיתית של הארגון. כל פגיעה הנגרמת לאתר או לנתונים הנגישים מהאתר טומנת בתוכה פגיעה תדמיתית קשה לארגון.
מבדקי החדירה מספקים תמונת מצב אמיתית וכוללת של כל נקודות התורפה של הארגון. מסקנות מבדק החדירה הן הבסיס לתיקון ליקויי האבטחה. בסיום המבדק מתקבל דו”ח המכיל מידע על כל המערכות והאפליקציות שאותרו כנגישות, כולל הסברים על המשמעויות וההשלכות של הפרצות שנתגלו, וכמובן ההמלצות לנקיטת האמצעים לסגירה ולאטימה של פרצות אלו.
נושא החדירה הוא נושא רגיש מאוד ועל כן רצוי שיבצע אותו מומחה אבטחת מידע מקצועי בלבד.

רוצה להתייעץ על אתגרי אבטחת המידע בארגון שלך?