מבדקי חדירה
מבדקי חדירה

מבדקי החדירה מספקים תמונת מצב אמיתית וכוללת של כל נקודות התורפה של הארגון. מסקנות מבדק החדירה מהוות את הבסיס לתיקון ליקויי האבטחה.

סקר סיכונים
סקר סיכונים

סקר סיכונים הוא תהליך שמטרתו לבצע מיפוי כלל הסיכונים בארגון, כימות השלכתם ותכנון השקעת המשאבים לבדיקתם, זאת בכדי למנוע סכנות שאינן מוגדרות כסכנות ברמה סבירה.

ניהול וביצוע פרויקטים
ניהול וביצוע פרויקטים

RUsafe מתמחה בשילוב פרויקטים במערכות קיימות בארגון, בהטמעת המערכות השונות במערכות הארגון ובהתאמה של פתרונות לאבטחת מידע לאופי הלקוח ולדרישותיו.

רוצה להתייעץ על אתגרי אבטחת המידע בארגון שלך?