אבטחת מידע והגנת סייבר

בעולם הגלובלי ורשת האינטרנט בה אנו חיים מתפתח מרחב איומים, בעל יכולת השפעה על הרציפות התפקודית הארגונית, על שלמות התהליכים העסקיים ועל סודיות המידע הארגוני. מתקפות סייבר עלולות לפגוע בכם ואף להביא להפסקת תהליכי ייצור, תהליכים עסקיים, לנזק כלכלי ולפגיעה במוניטין של הארגון.

אבטחת מידע והגנת סייבר עוסקים בהגנה על סודיות, שלמות וזמינות של המידע ללא תלות בסוג המידע או בצורת האחסון- פיזית או אלקטרונית.

היעדים העיקריים של אבטחת מידע וסייבר הם הגנה על:

  • שלמות (integrity)- הגנה מפני שינוי זדוני של המידע או השמדתו, כולל הבטחת אי התכחשות ואימות זהויות בעלי המידע.
  • סודיות (confidentiality)- הגבלת גישה או חשיפה, כולל הגנה על פרטיות וזכויות קנייניות.
  • זמינות (availability)- שמירה על זמינות ויעילות הגישה אל המידע בכל זמן נתון.
  • המשכיות עסקית -יכולת התאוששות במקרים של נפילת אתר, מחיקת מידע, נעילת קבצים.

מהם המושגים הבסיסיים שכל אחד צריך להכיר?

מהם הצעדים הפשוטים שגם אתם יכולים ליישם כדי להתחיל וליצור מערך אבטחת מידע והגנת סייבר משלכם?

נכסי מידע הם למעשה כל דבר בעל ערך שעליו תרצו להגן. אלה יכולים להיות למשל מאגרי מידע של לקוחות, מידע שאתם מפיקים כמו עיצוב מוצרים ופיתוחים ייחודיים, מידע פנימי כמו דוחות כספיים, תהליכים ונהלים, מידע בענן, נתוני אשראי, דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט, מערכות קריטיות ועוד הרגישים לפגיעת סייבר.

הבנת ההשפעה של פגיעת סייבר בנכסים/בתהליכים עסקיים על הארגון

לאחר שהבנתם על מה אתם מנסים להגן חשוב להבין מה יכול לפגוע באותם נכסים וכיצד, תהליך זה נקרא סקר סיכונים. המטרה היא להגדיר ביחס לנכסים שמופו את הסיכונים האפשריים לארגון מהיבטי חשאיות המידע, שלמותו ואמינותו. בתום התהליך תיווצר תמונה של כל המידע, המערכות והתהליכים בארגון ורמת הסיכון שלהם (לרוב גבוהה, בינונית או נמוכה). מה שיעזור לכם להבין ולהחליט במה לטפל ולהשקיע משאבים.

הטמעה ויישום בקרות מתוך הבנת הסיכונים שבשלב הקודם. הבקרות נועדו למזער את הסיכונים לנכסי המידע של הארגון. בקרות הן אוסף של מדיניות, נהלים, תקנים והוראות עבודה, הן עשויות להיות פרוצדורליות, פיזיות, לוגיות או טכנולוגיות, והן מרכיבות את תכנית אבטחת המידע של הארגון. את הבקרות מודדים באופן תדיר כדי לבחון את התאמתן לטיפול בסיכונים לנכסי המידע. המדידה נעשית באמצעות מדדים כמותיים ובאמצעות ביקורות תקופתיות הכוללות סקרי סיכונים, סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירות.

בכדי לבנות תכנית עבודה אפקטיבית, על הארגון להגדיר תחילה מהם נכסי המידע עליהם הוא צריך להגן, מהי רמת ההגנה הנדרשת ומהם הפערים בהגנה על נכסים אלו. רק לאחר קבלת תמונת מצב נבנה תכנית עבודה שמטרתה העלאת רמת ההגנה וצמצום פערים. התכנית תיקח בחשבון את אפקטיביות הבקרות והשפעתן על הפחתת הסיכון, זמן היישום, מורכבות המימוש, כוח האדם והציוד הדרוש.

בהתבסס על הנתונים והמאפיינים של ארגונכם חשבו וכתבו נהלים מתאימים והטמיעו אותם בקרב העובדים וההנהלה. הנהלים יתייחסו לנושאים כמו מדיניות סיסמאות, בקרת גישה למידע ומערכות, גלישה בטוחה באינטרנט, נהלי קליטה ועזיבת עובדים ועוד.

מומלץ ליצור מערך הדרכה והסברה להעלאת מודעות העובדים לאבטחת מידע. על העובדים להכיר את הסכנות ואת דרכי ההתגוננות מפניהן, את הנהלים השונים, את מנגנוני האכיפה והבקרה, ולהבין כיצד מצופה מהם לנהוג במקרה של תקרית אבטחת מידע. ניתן לבצע ימי עיון, מצגות, הפצת ניוזלטר ועוד.

רוצה להתמודד על מכרזים? מעוניין ביתרון תחרותי על פני המתחרים שלך? חשוב לך לנהל נכון את אבטחת המידע בארגונך? צריך לעבור בקלות את ביקורות מבקרי הפנים? תקן אבטחת מידע הוא הצעד הראשון.

תקן אבטחת מידע יאפשר לכם לנהל ולשפר את מערך התשתיות ואת התהליכים בהיבט של אבטחת מידע, ולנהל ולתעדף את הסיכונים שחלים עליו בארגונכם. הסמכה לתקן מהווה אישור שהארגון נוקט את האמצעים המתאימים כדי לממש את מחויבותו לשמירה על המידע ולנהלו בצורה יעילה. הסמכה לתקני אבטחת מידע מביאה להכרה של לקוחות ושל בעלי עניין, ומשפרת את כושר התחרות, מעניקה יתרונות שיווקיים ותדמיתיים לארגון, מצביעה על תהליך שיפור מתמיד בתוך הארגון ומספקת מענה לדרישות במכרזים, כגון מנה”ר וגופים גדולים בישראל ובעולם.

רוצה להתייעץ על אתגרי אבטחת המידע בארגון שלך?